Från och med 2021 kommer nästan alla Samsung-TV-apparater att levereras med Magic-fjärrkontroller. Endast de billigaste TV-modellerna kan utrustas med en universell fjärrkontroll. Under 2021 moderniserade LG också Magic Remote; fjärrkontrollen har blivit lite större och formen på fjärrkontrollen har förändrats. Magic Remote är multifunktionell; den har en infraröd sändare, Bluetooth och ett horoskop. När fjärrkontrollen har parats ihop med TV:n skickas kommandon via Bluetooth; du behöver inte rikta fjärrkontrollen mot TV:n (förutom för att sätta på den). Horoskopet spårar fjärrkontrollens rörelser i rummet för att styra pekaren på skärmen. Vissa knappar har flera funktioner beroende på när de trycks in. Den här artikeln innehåller en komplett guide till syftet med och användningen av knapparna på Magic 2021-2023-fjärrkontrollen.

Knapparnas placering på Magic-fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen har flera block med knappar för att styra din TV; här följer en kort beskrivning av hur du använder fjärrkontrollen. Den bakgrundsbelysta strömbrytaren lyser rött när du trycker på den, så att du kan kontrollera att fjärrkontrollen fungerar visuellt. I mitten av fjärrkontrollen finns en rörlig pekarmodul, en kontrollcirkel (upp, ner, vänster, höger) och ett hjul för att snabbt flytta pekaren eller skrolla vertikalt på skärmen. Knappar för snabb åtkomst till streamingtjänster har lagts till, även om tilldelningen kan variera beroende på land. Jag vet inte hur LG väljer vilken tjänst som ska länkas till vilken knapp genom popularitet; kanske finns det ett avtal med streamingtjänsten. Det finns också snabbknappar för röstassistenter. Se bilden nedan för mer information.

Låt oss titta på fjärrkontrollerna AN-MR21, AN-MR22 och AN-MR23

Knappar på LG Magic fjärrkontroll AN-MR21, AN-MR22, AN-MR23

 1. Power är en knapp för att sätta på eller stänga av TV:n med hjälp av infraröda signaler.
 2. 0-9 är en knapp för inmatning av siffror, och när den trycks ned länge kan den även ta fram en signalkälla eller ett program som programmerats till denna knapp. Programmerbar via snabbåtkomst. När du tittar på TV-kanaler fungerar för att välja kanalnummer. 9** – du får tillgång till snabbhjälpen.
 3. -/list – ett kort tryck kan sätta ett streck, t.ex. slå 1-5. En lång tryckning i 1-2 sekunder ger dig tillgång till en lista över lagrade kanaler eller program. En längre tryckning ger dig tillgång till TV-programguiden.
 4. 0/Quick Access – Ett långt tryck på 0-knappen öppnar de programmerbara knapparna 1-8 för snabb åtkomst till program eller källor. Knapp 9 är permanent programmerad för snabb åtkomst till assistenten.
 5. … – tre punkter, ett kort tryck öppnar ytterligare fjärrkontrollsfunktioner. Magic-fjärrkontrollen kan t.ex. användas för att styra TV:ns digitalbox och byta kanal. För att göra detta måste du också aktivera HDMI-CEC. AD/SAP**. Ett långt tryck i ca 2 sekunder aktiverar video-/audiobeskrivningsfunktionen. (Beroende på land). Om du håller ned knappen i ca 5 sekunder aktiveras SAP-funktionen (Secondary Audio Program), om den stöds kan du växla till ett annat sändningsspråk eller ljudspår.
 6. +-(Vol) – minska eller öka ljudet. Här är allt klart och tydligt Du kan justera ljudet på TV:n.
 7. ∧∨(Ch/P) växling av kanaler
 8. Mute – dämpa ljudet, tryck länge för att komma till menyn för tillgänglighetsinställningar. Om du trycker på 4-5 gånger öppnas information om TV:n och vissa inställningar Välj menyalternativ.
 9. Mikrofon – slå på mikrofonen, röstigenkänning, du kan prata med hjälp av mikrofonen som är inbyggd i fjärrkontrollen. Du kan använda röstassistenter eller söka efter information på Internet.
 10. Hem – öppnar huvudmenyn, långt tryck laddar den senast öppnade applikationen.
 11. Input – Ändrar ingångskällan. Långt tryck öppnar huvudpanelen.
 12. Hjul (OK) – Tryck på mitten av hjulknappen (OK) för att välja en meny. Du kan använda knappen för att byta kanal eller program. Ett långt tryck aktiverar den lila pekaren, som kan användas som en muspekare.
 13. Kontrollcirkel upp/ner/vänster/höger). Tryck på knapparna upp, ned, vänster eller höger för att bläddra i menyerna. Om du trycker på knapparna medan pekaren är igång försvinner pekaren från skärmen och Magic Remote fungerar som en vanlig fjärrkontroll. Skaka Magic Remote åt vänster och höger så att pekaren dyker upp på skärmen igen.
 14. Tillbaka – Går tillbaka till föregående skärm. Ett långt tryck på knappen Tillbaka. Rensar skärmindikatorerna och återgår till den senaste inmatningsvyn.
 15. Inställningar – Öppnar snabbinställningar. Långt tryck öppnar menyn Alla inställningar.
 16. Färgade knappar på fjärrkontrollen – Ger åtkomst till specialfunktioner i vissa menyer. Långt tryck på den röda knappen – Beroende på land kan den ställas in på följande funktioner. Startar inspelningsfunktionen, startar videostreamingtjänsten och öppnar användarhandboken.
 17. 4 knappar för snabb åtkomst till streamingtjänster
 18. Knapp med – 4 färgade cirklar – ansluter till Google Assistant,
 19. Knapp med en blå cirkel – anslutning till Alexa.

Färgknappar på Magic-fjärrkontrollen

Det finns fyra färgade knappar på fjärrkontrollen, och det är inte alla som vet varför de behövs eller vad dessa knappar gör. Om du läser LG:s bruksanvisning noggrant hittar du en förklaring om att dessa knappar kan användas i vissa menyalternativ utan att ange var. Detta är sant; jag fann till exempel att de kan användas i menyalternativet Välj. Knappar kan användas i specifika applikationer; det är upp till applikationsutvecklarna om de vill använda dem. Just nu används färgade knappar nästan aldrig. Ursprungligen skapades färgade knappar för att styra text-TV och för att snabbt kunna navigera mellan sidor. Eftersom text-TV inte längre användes i och med Internets intåg, men det finns gamla TV-apparater med text-TV-stöd, fanns knapparna kvar på fjärrkontrollen. Sedan började TV-tillverkarna använda dem för undermenyer i inställningarna om det var nödvändigt att göra flera val. Nu är knapparna mer av ett onödigt men välbekant inslag i många fjärrkontroller. Eftersom specifika kommandon är reserverade för dessa knappar används de ibland. Men jag har till exempel aldrig använt dem eftersom det inte funnits något behov.

Programmera knapparna på LG Magic-fjärrkontrollen för att snabbt starta applikationer

Om du använder många applikationer och det inte finns någon knapp på fjärrkontrollen som snabbt startar applikationen, kan du programmera åtta knappar från 1 till 8 för direkt åtkomst till applikationen eller signalkällan. Det är praktiskt eftersom du inte behöver gå till menyn och göra många klick.
 Om du till exempel föredrar att titta på Hulu, Paramount +, YouTube eller Apple TV-program på din fjärrkontroll kan du programmera en knapp för snabb åtkomst till dina favoritappar, och här är hur du gör det

Programmera din LG-fjärrkontroll steg för steg

För att programmera knapparna på din LG-fjärrkontroll, tryck och håll ned 0-knappen för att öppna snabbåtkomstmenyn Redigera. Nu öppnas en meny med åtta aktiva knappar (från 1 till 8). Du måste välja vilken knapp du vill programmera, till exempel knapp 1. Välj denna knapp med hjälp av hjulet eller pekaren på skärmen. Tryck på hjulet, OK. Den programmerbara knappen är nu i vänteläge för tilldelning av kommandon, och du ser en lista över tillgängliga program eller källor för inspelning.

Välj den tjänst du vill ha, t.ex. om du vill ha snabb åtkomst till YouTube. Leta upp YouTube, aktivera tjänsten och klicka på mushjulet. Nu har du tilldelat ett snabbkommando till önskad knapp. Om du vill titta på YouTube håller du knapp 1 intryckt länge; om du håller knappen intryckt länge aktiveras den programmerade applikationen eller signalkällan. Det är bäst att programmera genvägsknappen för att anropa applikationer; signalkällan kan anropas ganska snabbt eftersom det finns en signalkällaknapp på fjärrkontrollen.

LG har en ganska spännande lösning: den gör att du kan förbättra interaktionen med TV:n. Naturligtvis kan du använda den för att starta applikationer och röstassistenter som Alexa. Med Alexa är kontrollen ännu enklare; säg till Alexa att aktivera YouTube på LG TV, och applikationen kommer att startas.

Previous articleSå här installerar du ESPN-appen på Apple TV
Next articleSamsung TV servicemeny: hur man går in, förklaring av funktioner

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here